Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

NEWSLETTER

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przesyłaniu informacji handlowych, będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych ze strony Domowa Krawcowa, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane te przechowywane są w systemie MAILERLITE na czas funkcjonowania newslettera, jeśli zrezygnujesz z jego otrzymywania spowoduje to usunięcie Twoich danych z bazy. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

ZAMÓWIENIA

Składając zamówienie musisz podać dane takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Adres e-mail będzie wykorzystany do wysyłania informacji odnośnie Twojego zamówienia lub wysyłaniu newslettera.

Dane przekazane mi w czasie złożenia zamówienia, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniach będą przechowywane na czas realizacji zamówienia,a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

LOGI

Korzystanie z platformy kursowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w LH.pl.

 

POLITYKA COOKIES

 

Pliki cookie strony Domowa Krawcowa nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej.

Google Analytics – Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Domowa Krawcowa Elżbieta Witkowska.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne do celów marketingowych i handlowych. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze mną lub w przypadku newslettera wciśnij odpowiedni link wypisania z listy w przesłanym przeze mnie newsletterze.

Administratorem danych osobowych jestem ja, czyli Elżbieta Witkowska.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • LH.pl Sp. Z O.O.,  ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517 oraz REGON: 302693647 – przechowywanie danych osobowych na serwerze,
  • MAILERLITE  Paupio st. 46, LT-11341 Wilno, Litwa –  systemu mailingowego służący do przesyłania newslettera,

© Domowa Krawcowa Elżbieta Witkowska